Videos and images

16:39 by CJC - Joventut Comunista de Catalunya

Photo of de Student's Pacific Demonstration/ Foto de la manifestació d'estudiants pacíficaFacts of the morning/ Fets del matíDeclarations of Manuel Delgado, spokesman of the assembly of University professors and member of the PCC-Party of the Communists of Catalonia/
Declaracions del portaveu de professors i membre del PCC- Partit dels i les Comunistes de Catalunya


Posted in | 0 Comments